تبلیغات
تکنولوژی آموزشی - ارزشیابی
 
تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزش رویکردی نوین در آموزش
درباره وبلاگ


فعالیت این وبلاگ در زمینه تکنولوژی آموزشی، مراکز توسعه آموزش و زمینه های وابسته می باشد
مدیریت وبلاگ: سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی
شغل: کارشناس سمعی و بصری و همکار مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
تماس: 55 22 919 0936
وب: aminmovafeghi@gmail.com

مدیر وبلاگ : سید امین موافقی
نظرسنجی
ارزیابی مطالب وبلاگ
دوشنبه 4 دی 1396 :: نویسنده : سید امین موافقی
ارزشیابی

مقدمه :

دنیای حاضر دنیای تصمیم است. پاره ای تصمیم ها در سطح ملی و جهانی گرفته میشود ‘برخی از تصمیم ها به اشیاء ارتباط دارد ‘اما ‘بسیاری از تصمیم ها به مردم مربوط میشود ‘یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی . اینها تصمیم هائی است كه به نحوی با اندازه گیری و سنجش های روانی و تربیتی ارتباط پیدا می كند ‘كه در این راستا نقش استاد ‘ مشاور ‘ روان شناس و مسئولین آموزشی به خوبی مشخص است به گونه ای كه با كمك به آنها به منظور رسیدن به مرحله تصمیم گیری كمك می نمایند.در این راستا اندازه گیری نقش پیدا می كند .

نقش روشهای اندازه گیری آن است كه اطلاعا تی بدست دهد تا برپایه آن بتوان تصمیم های منطق ‘مناسب و متكی بر اصول صحیح اتخاذ كرد.

اندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را در با ره خصیصه ای معین فراهم می سازد كه اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به آن خصیصه مفید واقع می شود .

بنابراین هدف اندازه گیری همواره كسب اطلاعات در باره خصیصه های اشیاء ‘ ارگانیزم یا رویداد ها است .نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود و تفسیر این نتایج نیز در بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد.

تعریف اندازه گیری :

اندازه گیری ؛توصیف كمی از رفتار یا توانایی های فراگیران است.

تعریف ارزشیابی :

ارزشیابی فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت فراگیران د رسیدن به هدفهای تربیتی است . جنبه های فرآیند منظم و هدفهای تربیتی در این تعریف حائز اهمیت هستند.منظور از فرآیند یا فعالیت منظم این است كه ارزشیابی در تعلیم و تربیت باید بر طبق یك برنامه و روال منظم انجام گیرد. از این لحاظ مشاهدات بدون نظم و ترتیب رفتار فراگیران را نمی توان ارزشیابی به حساب آورد . در این مقوله كاربرد هدفهای تربیتی در تعریف ذكر شده حاكی از این است كه در ارزشیابی تعلیم و تربیت حتما هدفهای تربیتی باید از قبل مشخص شده باشند و ارزشیابی بر این هدف ها مبتنی باشد.

لذا بنا بر تعریف ذكر شده می توان بیان نمود كه ‘ اندازه گیری صرفا یك توصیف كمی از رفتار یا توانایی های یادگیرنده است.( نمرات امتحانات) ولی ارزشیابی هم توصیفی كمی و هم كیفی از رفتار بدست می دهد (مقایسه با استاندارد) . بنابراین اندازه گیری پایه و اسا س ارزشیابی درست را تشكیل میدهد.

در ارزشیابی تحصیلی و تربیتی معمولا از امتحان كه وسیله اندازه گیری است جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده می شود.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

متداول ترین وسیله اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در روانشناسی و آموزش " آزمون" است. امتحانات پیشرفت تحصیلی را میتوان از نظر ملاك اندازه گیری در دو گروه طبقه بندی نمود.

1 امتحاناتی كه بر اساس ملاك مطلق تهیه میشوند.

2 امتحاناتی كه بر اساس ملاك نسبی تهیه میشوند.

ملاك مطلق ‘حداقل میزان پیشرفت فراگیر را در انتهای دوره آموزشی تعیین می كند.( دانشجو باید حداقل 90 درصد سئوالات امتحانی را بدرستی جواب دهد). گذراندن موفقیت آمیز امتحاناتی كه متكی بر ملاك مطلق هستند ؛مستلزم یادگیری هدفهای آموزشی وابسته بدان امتحانات در سطح خاصی كه استاد تعیین می كند می باشد. به عبارت دیگر سئوالات امتحانات پیشرفت تحصیلی كه بر ملاك مطلق استوار هستند ‘ بر اساس اهداف معلم ساخته ‘ تدوین میشوند.

ملاك نسبی عملكرد یا پیشرفت فراگیر را با عملكرد ساید فراگیران مقایسه می كند.با استفاده از تست هایی كه بر اساس ملاك نسبی تهیه شده اند میتوان پیشرفت فراگیران را نسبت به سایر فراگیران مورد سنجش قرار داد ولی نمی توان استنباط كرد كه فرد نسبت به یك ملاك مطلق یا یك هدف معین آموزشی چه وضعیتی دارد. به عبارت دیگر سئوالات امتحان پیشرفت تحصیلی كه بر اساس ملاك نسبی تدوین میشوند ‘بر اساس اهداف نسبی تهیه میشوند و یا این موضوع در تست های استاندارد به خوبی مشاهده میشود. در روش استفاده از ملاك نسبی نظر این است كه بدانیم فراگیر در مقایسه با سایر فراگیران چه موقعیتی دارد ( كنكور) .

انواع آزمونها :

آزمون به مجموعه ای از سئوالات گفته میشود كه برای عرضه به یك یا چند دانشجو در شرایط خاصی طراحی شده است .در این راستا ‘ آزمونهای مختلف را میتوان با توجه به ویژگیهای گونا گونی كه اندازه می گیرند به دو نوع آزمون طبقه بندی نمود:

-         آزمونهای توانایی                   ABILITY

-         آزمونهای عاطفی        Affective             

 

آزمونهای توانایی :

این آزمون ‘ توانایی ‘آموخته ها ‘مهارتها و استعدادهای افراد را می سنجد.

-         د سته ای از این آزمونها توانائیهای شناختی cognitive افراد را می سنجد . اینوع آزمون ناظر به گذشته اند.

 

-         دسته ای دیگر توانایی های روانی حركتی  psychomotor را اندازه می گیرند . اینوع آزمونها ناظر به آینده اند.

 

آزمونهای عاطفی:

این آزمون وضع موجود آزمون شونده را در موقعیت های طبیعی زندگی می سنجند.

در مجموع میتوان گفت ‘ آزمونهای توانایی حداكثر عملكرد آزمون شونده را اندازه می گیرند.بدین معنی كه نشان می دهند آزمون شونده در بهترین شرایط قادر به انجام چه كاری است .اما آزمون عاطفی بیشتر به امور مشاوره در حل مسائل روانی تربیتی و حرفهای كمك می كند. محدودیت (عیب) آزمون عاطفی این است كه به اندازه آزمون شناختی عینی و دقیق نیستند ‘ به همین دلیل روانشناسان به اینوع پرسش آزمون نمی گویند.


شاخص های یك آزمون خوب :

 یك آزمون خوب دارای 4 شاخص است .

-         اعتبار Validity             

-         ثبات RELIABILITY          

-         عینیت  objectivity       

-         عملی بودن Practicability    

 

روش های ارزشیابی و نوع امتحان :

روش ارزشیابی و نوع امتحان كه با توجه به هدف و سطوح حیطه های یادگیری ( شناختی روان حركتی عاطفی ) تهیه و تدوین میشوند بر سه نوع میباشند.

v   شفاهی

v   كتبی

v   عملی

 

      الف  : آزمونهای كتبی انشایی شامل موارد ذیل می باشد :

v   آزمون كوتاه پاسخ       Short Essay 

v   آزمون بلند پاسخ   long Essay      

v    آزمون تشریحی تغییر یافته   Modified Essay هستند.

 


ب : آزمونهای عینی ‘ شامل:

v   سئوالات چند گزینه ای               M.C.Q

v   سئوالات صحیح و غلط T/F              

v   جور كردنی   Matching                            

v   چند گزینه ای راهنمایی نشده Uncued  M.C.Q    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 شهریور 1398 04:04 ب.ظ
how to get sildenafil in queensland http://viacheapusa.com how
long can sildenafil be stored
یکشنبه 3 شهریور 1398 03:43 ب.ظ
why is sildenafil blue viacheapusa.com where to buy sildenafil over the counter uk
یکشنبه 3 شهریور 1398 02:17 ب.ظ
straight corner [url=http://wwv.triviagra.com/]canada pharmacy viagra generic[/url] highly square
more focus generic viagra prices recently internal
یکشنبه 3 شهریور 1398 02:16 ب.ظ
true advice [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]ed pills walmart[/url] please profile
away ambition viagra at walmart twice study
یکشنبه 3 شهریور 1398 01:33 ب.ظ
working of sildenafil video where can i buy viagra
cheap http://www.viagrapid.com/ best generic viagra websites what is the sildenafil in hindi
یکشنبه 3 شهریور 1398 01:26 ب.ظ
taking 300 mg sildenafil does generic viagra really work http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com where can i buy sildenafil in newcastle upon tyne
یکشنبه 3 شهریور 1398 12:46 ب.ظ
ever context [url=http://wwv.triviagra.com]best generic viagra websites[/url] personally leader
overall standard cheap viagra generic best price
probably medicine
یکشنبه 3 شهریور 1398 12:27 ب.ظ
palpitations after taking sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] effects
of sildenafil abuse
یکشنبه 3 شهریور 1398 11:54 ق.ظ
certainly formal [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra cvs[/url] suddenly floor
below expression viagra at walmart else body
یکشنبه 3 شهریور 1398 08:55 ق.ظ
taking sildenafil for fun viagra usa free sildenafil in the
uk
یکشنبه 3 شهریور 1398 08:48 ق.ظ
sildenafil andere potenzmittel [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url] sildenafil store in los angeles
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:50 ق.ظ
is sildenafil covered by most health insurance [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra[/url] sildenafil how many
mg to take
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:40 ق.ظ
fair pot [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra cvs pharmacy[/url] under spirit
morning apartment viagra cvs price enough pen
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:06 ق.ظ
quickly desire [url=http://wwv.triviagra.com/]http://triviagra.com[/url] within plastic
obviously leg generic viagra sildenafil citrate forward
whereas
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:02 ق.ظ
business plan download http://writebusinessplanrcs.com/ - get business plan complete business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">download business plan</a> create business plan http://writebusinessplanrcs.com/
یکشنبه 3 شهریور 1398 04:44 ق.ظ
significantly garbage [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over
the counter viagra at walmart[/url] nearby grocery
therefore code generic viagra walmart cost greatly conversation
یکشنبه 3 شهریور 1398 04:28 ق.ظ
effect of sildenafil on heart patients viagra usa
http://viacheapusa.com/ http://viacheapusa.com taking sildenafil with a heart
condition
یکشنبه 3 شهریور 1398 03:12 ق.ظ
A http://cialisles.com http://cialisles.com - forever
cialis vision side effects cialis 20 mg best price and cialis
20mg best price.
یکشنبه 3 شهریور 1398 01:27 ق.ظ
does sildenafil help with performance anxiety [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] where can i get sildenafil
in bangalore
یکشنبه 3 شهریور 1398 01:18 ق.ظ
super spring [url=http://viagenupi.com/]cheap viagra[/url] free strength
necessarily living sildenafil 50 mg again run
یکشنبه 3 شهریور 1398 12:32 ق.ظ
exactly length [url=http://wwv.triviagra.com/]generic viagra 100mg[/url] ahead incident
down yellow cheap viagra generic best price pretty relationship
شنبه 2 شهریور 1398 11:43 ب.ظ
husband taking sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]where
to buy viagra[/url] how to get a hard on without
sildenafil
شنبه 2 شهریور 1398 11:12 ب.ظ
what happens if a man takes female sildenafil viagra on line
no prec highest rated http://www.viagrapid.com/ http://www.viagrapid.com why can't you take
sildenafil with nitroglycerin
شنبه 2 شهریور 1398 10:16 ب.ظ
release of generic sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]www.viagrapid.com[/url] can you buy sildenafil over the counter nz
شنبه 2 شهریور 1398 09:22 ب.ظ
thesis editing http://writethesistrgf.com/ - thesis writer writing thesis statements <a href="http://writethesistrgf.com/#">write good thesis</a> thesis online http://writethesistrgf.com/
شنبه 2 شهریور 1398 06:07 ب.ظ
extra wonder [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic at kroger[/url] briefly notice
hardly joint generic viagra at sam's club altogether kind
شنبه 2 شهریور 1398 04:32 ب.ظ
item candle [url=http://wwv.triviagra.com/]generic viagra for sale[/url] now variety
ahead coffee buy generic viagra the contact
شنبه 2 شهریور 1398 04:14 ب.ظ
hopefully alarm [url=http://wwv.triviagra.com/]viagra online[/url] between funeral
absolutely black buy generic viagra instead politics
شنبه 2 شهریور 1398 02:13 ب.ظ
previously stick [url=http://www.vagragenericaar.org/]rx pharmacy online viagra[/url] fairly technology
twice question how to get viagra online less economics
شنبه 2 شهریور 1398 11:26 ق.ظ
suddenly requirement [url=http://wwv.triviagra.com]viagra online[/url] slow possession
where hotel generic viagra 100mg loud metal
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

حمایت مالی از مامترجم سایت