تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزش رویکردی نوین در آموزش
درباره وبلاگ


فعالیت این وبلاگ در زمینه تکنولوژی آموزشی، مراکز توسعه آموزش و زمینه های وابسته می باشد
مدیریت وبلاگ: سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی
شغل: کارشناس سمعی و بصری و همکار مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
تماس: 55 22 919 0936
وب: aminmovafeghi@gmail.com

مدیر وبلاگ : سید امین موافقی
نظرسنجی
ارزیابی مطالب وبلاگ
سه شنبه 3 خرداد 1390 :: نویسنده : سید امین موافقی

وبسایت دنیای آموزش

2255 919 0936

WWW.EDCWORLD.IR

ثبت دومین

خدمات هاست

http://www.edcworld.ir

( این پست به عنوان مطلب ثابت است )

بازگشت به وب سایت دنیای آموزش

ایران دیجیتال

http://digital-iran.ir

طراحی وب سایت از صفر تا صد


http://website.digital-iran.ir

مطالب بعدی را ملاحظه فرمائید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مرکز مطالعات و توسعة آموزش ( EDC )


وظایف مركز مطالعات و توسعه:
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج وظیفة اصلی و اساسی برای مرکز EDC در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعیین نموده است:
1 – برنامه ریزی درسی
2 – آموزش اساتید
3 – آموزش مداوم
4 – ارزشیابی
5 – پژوهش در آموزش
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 برخی از فواید تكنولوژی آموزشی بر اساس تعریف فوق الذكر عبارتند از :

1 ـ افزایش میزان یادگیری فراگیران در زمان مشخص.
2 ـ افزایش میزان عمق یادگیری در فراگیران.
3 ـ افزایش كمییت بیشتر تدریس در زمان كمتر ( تعداد فراگیران ).
4 ـ آموزش مطالب بیشتر ، یادگیری سریعتر و بادوام تر.
5 ـ انفرادی كردن آموزش در كلاس جمعی.
6 ـ همگانی كردن و مادام العمر كردن آموزش و یادگیری.
و …

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نتیجه كلی و برداشت كلی از تعریف تكنولوژی آموزشی

در نهایت می‌توان گفت استفاده از روشها و كاربرد وسایل مختلف همراه با برنامه ریزی مناسب، كه تمامی این كارها در جهت افزایش راندمان و كارآیی امر تدریس و یادگیری می‌باشد یعنی كیفیت تدریس و كار كلاس مطلوبتر شده ، اهداف مورد نظر تحقق یافته و همچنین در زمان محدودتری تعداد افراد بیشتری را می‌توان تحت پوشش آموزش قرار داد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شرح اجزای تشكیل دهنده تعریف تكنولوژی آموزشی:

جهت سهولت كار، تعریف تكنولوژی آموزشی را  به پنج تقسیم نموده و در ادامه به تفسیر آنها می پردازیم

پنج بخش تعریف تكنولوژی آموزشی عبارتند از:

1 -  روش منظم طراحی ، اجرا و ارزیابی كل فرایند تدریس – یادگیری
2 -  استفاده از هدفهای بخصوص ( آموزشی )
3 -  بهره گیری از یافته‌های پژوهش در روانشانسی و ارتباطات  انسانی
4 -  بكار گیری تركیبی از منابع انسانی و غیر انسانی
5 -  ایجاد یادگیری موثرتر ، عمیق تر و پایدارتر

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اجزای تشكیل دهنده تعریف تكنولوژی آموزشی:

     1 -  روش منظم طراحی ، اجرا و ارزیابی كل فرایند تدریس -  یادگیری.
     2 -  استفاده از هدفهای بخصوص ( آموزشی ).
     3 -  بهره گیری از یافته‌های پژوهش در روانشانسی وارتباطات انسانی.
     4 -  بكار گیری تركیبی از منابع انسانی و غیر انسانی.
     5 -  ایجاد یادگیری موثرتر ، عمیق تر و پایدارتر.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تعریف تكنولوژی آموزشی بر اساس رویكرد تلفیقی:

عبارت است از روش منظم طراحی ، اجرا و ارزیابی كل فرایند تدریس - یادگیری با استفاده از هدفهای بخصوص ( آموزشی ) و بهره گیری از یافته‌های پژوهش در روانشانسی و ارتباطات انسانی و بكار گیری تركیبی از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد یادگیری موثرتر ، عمیق تر و پایدارتر.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دروس اصلی و تخصصی رشته تكنولوژی آموزشی در مقطع كارشناسی

در ذیل عنوان دروسی اصلی و تخصصی كه دانشجویان رشتة تكنولوژی آموزش در طـی دوران تحصیلات خـود در مقطع كارشناسی ایـن رشته در آنها مهـارت آموزی می‌كنند آمده است .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 تاریخچة شكل گیری و توسعه

شامل پنج مرحله است :

1 - مرحله اول ( ابزار و وسایل )
2 - مرحله دوم ( مواد آموزشی )
3 - مرحله سوم ( نظام های درسی )
4 - مرحله چهارم ( نظام های آموزشی )
5 - مرحله پنجم ( نظام های اجتماعی )ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
الف - فعالیتهای آموزشی پیش از تدریس
ب - فعالیتهای آموزشی ضمن تدریس
ج - فعالیتهای آموزشی بعد از تدریس
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
برای پی بردن به اهمّیت این اصل و نقش و تأثیر بسزلیی كه سیستم در آموزش و مسائل مربوط به آن دارد به بررسی مفهوم مجموعه و سیستم می پردازیم .
مجموعه از جمع می آید و به معنای جمع شدن دور هم می باشد مثل جمع شدن افراد مختلف در یك اتوبوس ، استادیوم ورزشی ، قطار ، هواپیما و یا در هرجای دیگر . بر این اساس می توان گفت مجموعه عبارت است از جمع شدن تعدادی از افراد به دور هم ، حال اگر هر فرد به عنوان یك جزء در نظر گرفته شود در این حالت مجموعه عبارت است از جمع شدن تعدادی از اجزاء به دور هم كه این اجزاء می توانند اعداد ، اشیاء ، كلمات ، مفاهیم و یا هر چیز دیگری باشند .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 20 مهر 1392 :: نویسنده : سید امین موافقی
آموزش امری است كه از زمانهای دور و در واقع از همان بدو خلقت وجود داشته است منتهی آموزش در مراحل اولیة وجودی بسیار ساده ، مقدماتی و در حدّ مهارت آموزی جهت رفع نیازهای اولیة زندگی بوده و از طریق مشاهده صورت می گرفته است .
همواره نسل جدید این مهارتها را از نسل قدیم فرا گرفته و تجربه های زندگانی خود را نیز به آنها افزوده است كه هم مورد استفادة خود او بوده و هم نسل بعد از او ، با گسترش زمان و گسترش تجارب انسانی ، همراه با پیدایش زبان ، اختراع خط و گسترش ارتباطات انسانی آموزش نیز گسترش یافته و شكل و رنگی جدید به خود گرفته است . در واقع می توان گفت كه به علمی كلاسیك بدل شده است .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 مهر 1392 :: نویسنده : سید امین موافقی
ب : آزمونهای عینی ‘ شامل:

    سئوالات چند گزینه ای                         M.C.Q
    سئوالات صحیح و غلط                              T/F              
    جور كردنی                                    Matching                            
    چند گزینه ای راهنمایی نشده  Uncued  M.C.Q      

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 مرداد 1392 :: نویسنده : سید امین موافقی
سید امین موافقی

كارشناس تكنولوژی آموزشی


كارشناس سمعی و بصری و كارشناس تكنولوژی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشكی تهران

حوزه معاونت آموزشی

اداره كل آموزش

09369192255

http://www.edcworld.ir
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 مرداد 1392 :: نویسنده : سید امین موافقی
تجارت الكترونیك


جایگاه تجارت الكترونیك، فعالیت های اینترنتی و انجام كارها از طریق اینترنت و از راه دور غیر قابل انكار است

سهولت در سفارش كار، انجام كار، تحویل كار و پرداخت هزینه های انجام كار

البته مهمترین مسئله اعتماد است

اعتماد دو طرفه سفارش دهنده و سفارش گیرنده

اعتماد سفارش دهنده از لحاظ انجام كار

اعتماد سفارش گیرنده از لحاظ دریافت هزینه انجام كار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
انجام پروژه های تحقیقی

انجام پروژه های عملی

خاص رشته تكنولوژی آموزشی

09369192255

http://www.edcworld.ir

سید امین موافقی

كارشناس تكنولوژی آموزشی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 18 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

حمایت مالی از مامترجم سایت
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic